• <table id="g4k6i"><noscript id="g4k6i"></noscript></table>
 • <bdo id="g4k6i"></bdo>
  <td id="g4k6i"><option id="g4k6i"></option></td>

  我們為您提供化工資料查詢,分享技術資料和最新研究成果!

  5'-去氧氟胞苷

  非售品
  CAS:66335-38-4
  分子式:C9H12FN3O4
  分子量:245.21

  結構式
             


  CAS: 66335-38-4
  分子式: C9H12FN3O4
  分子量: 245.21

  中文名稱: 5'-去氧氟胞苷
                     5'-脫氧-5-氟胞苷
                     5'-脫氧-5-氟胞嘧啶核苷

  英文名稱: 5'-DFCR
                     5'-Deoxy-5-fluoro-D-cytidine

  用途:氟尿嘧啶類抗腫瘤藥,為氟尿嘧啶的前體藥物。

  www.sese52.com